haldiram's

Our Stores

Stores cum Restaurant

Kankurgachi

P-20 CIT Road, Scheme VIIM,
Kolkata-700 054

Ph: +91 90733 55500

Burra Bazar

11B Kalakar Street,
Kolkata-700 007

Ph: +91 90733 55511

Salt Lake

Infinity ThinkTank, Sector-V,
Kolkata-700 091

Ph: +91 90733 55522

Store

Kidderpore

Opp.: Fancy Market,
Kolkata-700 023

Ph: +91 90733 55544